Ki Teitzei – when you go out

Torah: Deu 21:10-25:19
Haftarah: Is 54:1-54:10
Apostolic: 1Cor 5:1-5
Commentary:
Deut 21:10-22:7 – PDF / ePub / MOBI
Deut 22:8-23:25 – PDF / ePub / MOBI
Deut 24:1-25:19 – PDF / ePub / MOBI